Sme výhradný dovozca výrobkov Tecnoware ®


Energocentrum NZ²

Energocentrum NZ² v základnom vyhotovení je neprerušiteľným zdrojom elektrickej energie o napätí 3 x 400V / 50 Hz a typickom výkone do záťaže 250 kVA / 200 kW. Tento výkon je energocentrum NZ² schopné dodávať po dobu minimálne 13 hodín a ak je vybavené zariadením na doplňovanie paliva, potom prakticky neobmedzene.
Energocentrum NZ² je kompaktný produkt, ktorý z užívateľského pohľadu má len tri pripojovacie body:

 • vstup distribučnej siete,
 • plniace hrdlo palivovej nádrže
 • výstup zabezpečenej elektrickej energie pre zálohovanú záťaž.

Energocentrum NZ² je v kontajnerovom vyhotovení, a teda je možné ho umiestniť v blízkosti zálohovaného objektu s minimálnymi stavebnými nárokmi a v prípade potreby ho operatívne premiestniť na iné miesto.
Inštalácia 250 kVA elektrického výkonu s nepretržitou dostupnosťou v šesťmetrovom kontajneri je unikát, ktorý doposiaľ v Európe nikdo nepredstavil.

 

 • Základným stavebným prvkom kompaktného energocentra NZ² je robustný oceľový kontajner, v ktorom sú umiestnené všetky prvky energocentra.
 • Kontajner je vybavený na strane sania aj na strane výtlaku chladiaceho vzduchu tlmiacimi komorami s dostatočným akustickým útlmom.
 • Vo vnútri kontajneru je nainštalovaný dieselagregát Caterpillar 3306 s elektronickou reguláciou. Menovitý výkon dieselagregátu je 300 kVA v Stand-by režime, čo zodpovedá trvalému výkonu 220 kW.
 • Ďalšou časťou energocentra NZ² je Modul nepretržitého napájania Caterpillar o typovom výkone 250 kVA.
 • Aj pri vysokej účinnosti modulu MNN, predsa tu vzniká určité stratové teplo. Preto je ventilátor vodného chladiča, ktorý je súčasťou dieselagregátu, doplnený ďalším výkonným ventilátorom na odvetranie vnútorného priestoru kontajnera.
 • Nevyhnutnou časťou energocentra NZ² je elektrický rozvádzač vrátane komunikačného príslušenstva.

Základné prevádzkové stavy Energocentra NZ²:

 • a) Prevádzka zo siete, kedy je záťaž napájaná napätím z bežnej distribučnej siete, ktoré je filtrované modulom MNN.
      Modul MNN zároveň pracuje ako kompenzátor účinníku.
 • b) Krátkodobý výpadok (do 15 sekúnd), kedy je záťaž napájaná z modulu MNN.
 • c) Dlhodobý výpadok, kedy je záťaž napájaná z dieselagregátu.

Prevádzkový režim energocentra NZ² je monitorovaný diagnostickým systémom, ktorý umožňuje nielen meranie všetkých dôležitých veličín, ale aj zmeny nastavenia parametrov a diagnostiku mimoriadnych prevádzkových udalostí. Komunikácia obsluhy s energocentrom je možná buď priamo prostredníctvom dotykového displeja, alebo vzdialene cez seriové alebo GSM rozhranie.

Energocentrum NZ2

Maximálny
výkon
[ kVA ]
Počet
modulov
MNN
Rozmery [ mm ] Rozsah pracovných
teplôt okolia
[ °C ]
Hlučnosť *)
s DA
[ dB ]
Účinnosť
[ % ]
DĺžkaDĺžka **)ŠírkaVýška

65

160588958265833000 až +406595

80

160588958265833000 až +406596

100

160588958265833000 až +406596

120

160588958265833000 až +406597

150

16058895826583300-20 až +406596

250

16058895826583300-20 až +406598

500

291251042526583296-20 až +40-98

500

3121921339226583300-20 až +40-98

750

3121921339226583300-20 až +40-98

750

4121921339226583300-20 až +40-98

1000

4121921339226583300-20 až +40-98
Vysvetlivky:

  *) Hlučnosť je meraná pri prevádzke dieselagragátu (DA) vo vzdialenosti 7 metrov.
**) Táto dĺžka je uvádzaná vrátane odhlučňovacích komôr.