Sme výhradný dovozca výrobkov Tecnoware ®


Koaxiálne káble HELIFLEX so vzdušným a CELLFLEX s penovým dielektrikom

Koaxiálne káble so vzdušným dielektrikom HELIFLEX pozostávajú z vnútorného a vonkajšieho vodiča. Dielektrická špirála z polyetylénu s vysokou hustotou vysreďuje vnútorný vodič voči vonkajšiemu. Prierez dielektrika je pravouhlý a v prípade káblov s malými priemermi lichobežníkový. Väčšie káble majú znížené množstvo dielektrického materiálu - ich špirála je tvorená podperami v tvare písmena T. Káble pre prenos najvyšších výkonov obsahujú trojnohé teflonové vymedzovače, ktoré sú rozmiestnené pozdĺž kábla.

Všetky koaxiálne káble so vzdušným dielektrikom HELIFLEX sú navrhnuté tak, aby mali:

 • vysokú ohybnosť
 • vysokú odolnosť voči priečnej deformácii (stlačeniu)
 • nízky útlm
 • schopnosť prenášať vysoký výkon
 • pozdĺžnu uniformitu

Káble HELIFLEX sú určené pre aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká ohybnosť a odolnosť proti stlačeniu. Útlm káblov HELIFLEX je oveľa nižší ako porovnateľných káblov s penovým dielektrikom. Ich použitie je najmä ako anténnych napájačov AM aj FM rozhlasových vysielačov, analógových aj digitálnych TV vysielačov a vysielačov MDS / MMDS.

Typy Menovitý priemer
[ inch ]
HCA38-50J, HCA38-50JB, HCA38-50JT 3/8"
HCA12-50JPL 1/2"
HCA58-50J, HCA58-50JB 5/8"
HCA78-50J, HCA78-50JB, HCA78-50JPL, HCA78-50JT 7/8"
HCA118-50J, HCA118-50JB, HCA118-50JT 1-1/8"
HCA158-50J, HCA158-50JB, HCA158-50JPL, HCA158-50JT 1-5/8"
HCA214-50J, HCA214-50JFN, HCA214-50JPL 2-1/4"
HCA295-50J, HCA295-50JB, HCA295-50JFN,
HCA300-50J, HCA300-50JFN
3"
HCA318-50J, HCA318-50JB, HCA318-50JFN 3-1/8"
HCA418-50J, HCA418-50JB, HCA418-50JFN 4-1/8"
HCA500-50J, HCA500-50JB, HCA500-50JFN, HCA500-50JT 5"
HCA618-50J, HCA618-50JB, HCA618-50JFN, HCA618-50JT 6-1/8"
HCA800-50J, HCA800-50JB 8"
HCA900-50T 9"

CELLFLEX

Koaxiálne káble s penovým dielektrikom CELLFLEX kombinujú pozoruhodnú ohybnosť s vysokou silou a vynikajúcimi elektrickými vlastnosťami. Konštrukcia káblov dovoľuje ľahkú montáž a ľahkú prípravu na pripojenie konektorov spolu s odolnosťou voči vytiahnutiu kábla.

Koaxiálne káble s penovým dielektrikom CELLFLEX majú tieto charakteristiky:

 • vysokú ohybnosť
 • vysokú odolnosť voči priečnej deformácii (stlačeniu)
 • nízky útlm
 • schopnosť prenášať vysoký výkon
 • pozdĺžnu uniformitu
 • názky súčiniteľ odrazu
 • odolnosť voči nepriaznivým vplyvom prostredia

Použitie koaxiálnych káblov s penovým dielektrikom CELLFLEX ako anténnych napájačov, prepojovacích káblov anténnych polí a rádiových zariadení poskytuje spoľahlivé a technicky špičkové riešenie pre mnoho bezdrôtových aplikácií ako sú:

 • mikrovlnné komunikačné systémy
 • rádiové systémy pozemnej pohyblivej služby
 • celulárne systémy
 • krátkovlnné systémy
 • širkopásmové systémy

Nízkostratové káble používajú penu s veľmi nízkymi dielektrickými stratami, čo vedie k nízkemu útlmu vysokofrekvenčného výkonu.
Superohybné káble majú veľmi ohybnú mechanickú konštrukciu.
Ultraohybné káble používajú špeciálne navrhnutý vnútorný vodič, čo vedie k najohybnejším medeným káblom na trhu.
Káble s opletaným tienením typov RF, RG a LCF

Typy Menovitý priemer
[ inch ]
LCF14-50J, LCF14-50J-P1, LCF14-50J-P2, LCF14-50J-P3, LCF14-50J-P4, LCF14-50J-P5, LCF14-50J-P6, LCF14-50J-P7, LCF14-50J-P8, LCF14-50JFN, LCF14-50JFN-P1, LCF14-50JFN-P2, LCF14-50JFN-P3, LCF14-50JFN-P4, LCF14-50JFN-P5, LCF14-50JFN-P6, LCF14-50JFN-P7, LCF14-50JFN-P8 1/4"
LCF38-50J, LCF38-50J-P1, LCF38-50J-P2, LCF38-50J-P3, LCF38-50J-P4, LCF38-50J-P5, LCF38-50J-P6, LCF38-50J-P7, LCF38-50J-P8, LCF38-50JFN, LCF38-50JFN-P1, LCF38-50JFN-P2, LCF38-50JFN-P3, LCF38-50JFN-P4, LCF38-50JFN-P5, LCF38-50JFN-P6, LCF38-50JFN-P7, LCF38-50JFN-P8 3/8"
LCF12-50J, LCF12-50JFN, LCF12-50JFN-P1, LCF12-50JFN-P2, LCF12-50JFN-P3, LCF12-50JFN-P4, LCF12-50JFN-P5, LCF12-50JFN-P6, LCF12-50JFN-P7, LCF12-50JFN-P8, LCF12-50JGR, LCF12-50J-P1, LCF12-50J-P2, LCF12-50J-P3, LCF12-50J-P4, LCF12-50J-P5, LCF12-50J-P6, LCF12-50J-P7, LCF12-50J-P8 1/2"
LCF58-50J, LCF58-50J-P1, LCF58-50J-P2, LCF58-50J-P3, LCF58-50J-P4, LCF58-50J-P5, LCF58-50J-P6, LCF58-50J-P7, LCF58-50J-P8, LCF58-50JFN, LCF58-50JFN-P1, LCF58-50JFN-P2, LCF58-50JFN-P3, LCF58-50JFN-P4, LCF58-50JFN-P5, LCF58-50JFN-P6, LCF58-50JFN-P7, LCF58-50JFN-P8 5/8"
LCF78-50JA, LCF78-50JA-A0, LCF78-50JA-A1, LCF78-50JA-A2, LCF78-50JA-A3, LCF78-50JA-A4, LCF78-50JA-A5, LCF78-50JA-A6, LCF78-50JA-A7, LCF78-50JA-A8, LCF78-50JAGR, LCF78-50JA-P1, LCF78-50JA-P2, LCF78-50JA-P3, LCF78-50JA-P4, LCF78-50JA-P5, LCF78-50JA-P6, LCF78-50JA-P7, LCF78-50JA-P8, LCF78-50JFNA, LCF78-50JFNA-A0, LCF78-50JFNA-A1, LCF78-50JFNA-A2, LCF78-50JFNA-A3, LCF78-50JFNA-A4, LCF78-50JFNA-A5, LCF78-50JFNA-A6, LCF78-50JFNA-A7, LCF78-50JFNA-A8, LCF78-50JFNA-P1, LCF78-50JFNA-P2, LCF78-50JFNA-P3, LCF78-50JFNA-P4, LCF78-50JFNA-P5, LCF78-50JFNA-P6, LCF78-50JFNA-P7, LCF78-50JFNA-P8, LCF78-50JFNL, LCF78-50JFNL-P1, LCF78-50JFNL-P2, LCF78-50JFNL-P3, LCF78-50JFNL-P4, LCF78-50JFNL-P5, LCF78-50JFNL-P6, LCF78-50JFNL-P7, LCF78-50JFNL-P8, LCF78-50JL, LCF78-50JL-P1, LCF78-50JL-P2, LCF78-50JL-P3, LCF78-50JL-P4, LCF78-50JL-P5, LCF78-50JL-P6, LCF78-50JL-P7, LCF78-50JL-P8 7/8"
LCFS114-50JA, LCFS114-50JA-A0, LCFS114-50JA-A1, LCFS114-50JA-A2, LCFS114-50JA-A3, LCFS114-50JA-A4, LCFS114-50JA-A5, LCFS114-50JA-A6, LCFS114-50JA-A7, LCFS114-50JA-A8, LCFS114-50JAGR, LCFS114-50JAGR-A0, LCFS114-50JA-P1, LCFS114-50JA-P2, LCFS114-50JA-P3, LCFS114-50JA-P4, LCFS114-50JA-P5, LCFS114-50JA-P6, LCFS114-50JA-P7, LCFS114-50JA-P8, LCFS114-50JFNA, LCFS114-50JFNA-A0, LCFS114-50JFNA-A1, LCFS114-50JFNA-A2, LCFS114-50JFNA-A3, LCFS114-50JFNA-A4, LCFS114-50JFNA-A5, LCFS114-50JFNA-A6, LCFS114-50JFNA-A7, LCFS114-50JFNA-A8, LCFS114-50JFNA-P1, LCFS114-50JFNA-P2, LCFS114-50JFNA-P3, LCFS114-50JFNA-P4, LCFS114-50JFNA-P5, LCFS114-50JFNA-P6, LCFS114-50JFNA-P7, LCFS114-50JFNA-P8, UCF114-50JA-A0, UCF114-50JA-A1, UCF114-50JA-A2, UCF114-50JA-A3, UCF114-50JA-A4, UCF114-50JA-A5, UCF114-50JA-A6, UCF114-50JA-A7, UCF114-50JA-A8, UCF114-50JFNA-A0, UCF114-50JFNA-A1, UCF114-50JFNA-A2, UCF114-50JFNA-A3, UCF114-50JFNA-A4, UCF114-50JFNA-A5, UCF114-50JFNA-A6, UCF114-50JFNA-A7, UCF114-50JFNA-A8 1-1/4"
LCF158-50JA, LCF158-50JA-A0, LCF158-50JA-A1, LCF158-50JA-A2, LCF158-50JA-A3, LCF158-50JA-A4, LCF158-50JA-A5, LCF158-50JA-A6, LCF158-50JA-A7, LCF158-50JA-A8, LCF158-50JA-P1, LCF158-50JA-P2, LCF158-50JA-P3, LCF158-50JA-P4, LCF158-50JA-P5, LCF158-50JA-P6, LCF158-50JA-P7, LCF158-50JA-P8, LCF158-50JFNA, LCF158-50JFNA-A0, LCF158-50JFNA-A1, LCF158-50JFNA-A2, LCF158-50JFNA-A3, LCF158-50JFNA-A4, LCF158-50JFNA-A5, LCF158-50JFNA-A6, LCF158-50JFNA-A7, LCF158-50JFNA-A8, LCF158-50JFNA-P1, LCF158-50JFNA-P2, LCF158-50JFNA-P3, LCF158-50JFNA-P4, LCF158-50JFNA-P5, LCF158-50JFNA-P6, LCF158-50JFNA-P7, LCF158-50JFNA-P8, LCF158-50JFNL, LCF158-50JFNL-P1, LCF158-50JFNL-P2, LCF158-50JFNL-P3, LCF158-50JFNL-P4, LCF158-50JFNL-P5, LCF158-50JFNL-P6, LCF158-50JFNL-P7, LCF158-50JFNL-P8, LCF158-50JL, LCF158-50JL-P1, LCF158-50JL-P2, LCF158-50JL-P3, LCF158-50JL-P4, LCF158-50JL-P5, LCF158-50JL-P6, LCF158-50JL-P7, LCF158-50JL-P8 1-5/8"
LCF214-50JA, LCF214-50JA-P1, LCF214-50JA-P2, LCF214-50JA-P3, LCF214-50JA-P4, LCF214-50JA-P5, LCF214-50JA-P6, LCF214-50JA-P7, LCF214-50JA-P8, LCF214-50JFNA, LCF214-50JFNA-P1, LCF214-50JFNA-P2, LCF214-50JFNA-P3, LCF214-50JFNA-P4, LCF214-50JFNA-P5, LCF214-50JFNA-P6, LCF214-50JFNA-P7, LCF214-50JFNA-P8 2-1/4"

Typy Menovitý priemer
[ inch ]
SCF14-50J, SCF14-50JFN, SCF14-50JFN-P1, SCF14-50JFN-P2, SCF14-50JFN-P3, SCF14-50JFN-P4, SCF14-50JFN-P5, SCF14-50JFN-P6, SCF14-50JFN-P7, SCF14-50JFN-P8, SCF14-50J-P1, SCF14-50J-P2, SCF14-50J-P3, SCF14-50J-P4, SCF14-50J-P5, SCF14-50J-P6, SCF14-50J-P7, SCF14-50J-P8 1/4"
SCF38-50J, SCF38-50JFN, SCF38-50JFN-P1, SCF38-50JFN-P2, SCF38-50JFN-P3, SCF38-50JFN-P4, SCF38-50JFN-P5, SCF38-50JFN-P6, SCF38-50JFN-P7, SCF38-50JFN-P8, SCF38-50JGR, SCF38-50J-P1, SCF38-50J-P2, SCF38-50J-P3, SCF38-50J-P4, SCF38-50J-P5, SCF38-50J-P6, SCF38-50J-P7, SCF38-50J-P8 3/8"
SCF12-50J, SCF12-50JFN, SCF12-50JFN-P1, SCF12-50JFN-P2, SCF12-50JFN-P3, SCF12-50JFN-P4, SCF12-50JFN-P5, SCF12-50JFN-P6, SCF12-50JFN-P7, SCF12-50JFN-P8, SCF12-50JGR, SCF12-50J-P1, SCF12-50J-P2, SCF12-50J-P3, SCF12-50J-P4, SCF12-50J-P5, SCF12-50J-P6, SCF12-50J-P7, SCF12-50J-P8 1/2"

Typy Menovitý priemer
[ inch ]
UCF78-50JA, UCF78-50JA-P1, UCF78-50JA-P2, UCF78-50JA-P3, UCF78-50JA-P4, UCF78-50JA-P5, UCF78-50JA-P6, UCF78-50JA-P7, UCF78-50JA-P8, UCF78-50JFNA, UCF78-50JFNA-P1, UCF78-50JFNA-P2, UCF78-50JFNA-P3, UCF78-50JFNA-P4, UCF78-50JFNA-P5, UCF78-50JFNA-P6, UCF78-50JFNA-P7, UCF78-50JFNA-P8 7/8"
UCF114-50JA, UCF114-50JA-P1, UCF114-50JA-P2, UCF114-50JA-P3, UCF114-50JA-P4, UCF114-50JA-P5, UCF114-50JA-P6, UCF114-50JA-P7, UCF114-50JA-P8, UCF114-50JFNA, UCF114-50JFNA-P1, UCF114-50JFNA-P2, UCF114-50JFNA-P3, UCF114-50JFNA-P4, UCF114-50JFNA-P5, UCF114-50JFNA-P6, UCF114-50JFNA-P7, UCF114-50JFNA-P8 1-1/4"

Typ Menovitý priemer
[ inch ]
Dielektrikum Vonkajší vodič
RF174-50JF 5/64" plný PE pocínované medené opletenie
RGC58-50J 9/64" penový PE Al fólia + pocínované medené opletenie
RG213-50JF 5/16" plný PE pocínované medené opletenie
RGC213-CCA-50J 5/16" penový PE Al fólia + pocínované medené opletenie
RG214-50JF 3/8" plný PE dvojité postriebrené medené opletenie
RG223-50JF 5/32" plný PE dvojité postriebrené medené opletenie
RGC8-50J 5/16" penový PE Al fólia + pocínované medené opletenie
RGC8-CCA-50J 5/16" penový PE Al fólia + pocínované medené opletenie
LCF78-50JL, LCF78-50JFNL  7/8" penový PE vlnitá Al rúrka