Sme výhradný dovozca výrobkov Tecnoware ®


Profylaktika UPS

Vykonávame profylaktiky záložných systémov napájania. Súčasťou profylaktiky je aj čistenie zariadení a kontrola stavu klimatizácií v miestnosti. Výsledkom je profylaktická správa. Profylaktická správa obsahuje aktuálny stav batérií, spoľahlivosť záložného systému, spísané všetky nedostatky, návrhy riešení nedostatkov a návrhy zlepšenia aktuálneho stavu.

Vykonávame aj samotné kapacitné testy. Výsledkom je správa, v ktorej je vyjadrenie o stave batérií, vybíjaci graf, aktuálna „reálna” kapacita batérií.

Profylaktické prehliadky poskytujeme na: