Sme výhradný dovozca výrobkov Tecnoware ®


Servis UPS

Vykonávame servis všetkých typov UPS. Vyčistenie, test funkčnosti, test batérií, výmenu batérií. Odvoz a dovoz zariadenia.

Ponúkame servisnú prehliadku dvakrát za rok (alebo podľa dohody aj viackrát) spojenú s čistením zariadenia, pri uzavretí servisnej zmluvy, na dobu jedného alebo viac rokov. Súčasťou servisnej zmluvy je aj vstupná obhliadka zariadenia z ktorej sa vypracuje servisná správa. V správe bude vypísaný aktuálny stav zariadenia, nakoľko je tento stav spoľahlivý a všetky nedostatky a návrhy ich odstránení.

Servisnú zmluvu je možné uzavrieť k zariadeniam UPS, DC systémom a dieselagregátom.

Ponúkame predĺženie záručnej doby až na 3 roky pri nami dodaných zariadeniach s podpísanou servisnou zmluvou na uvedené obdobie.

Vykonávame výmenu batérií na všetkých typoch UPS. Repasujeme rôzne batériové paky.

Vieme predĺžiť dobu zálohovania UPS či už batériami s väčšou kapacitou, alebo pridaním externého Batériového Boxu.

Poskytujeme servis staničných batérií, čo predstavuje kapacitné testy, výmenu poškodených blokov, ekologickú likvidáciu nefunkčných blokov a pod.

Servis a servisné prehliadky poskytujeme na: