Sme výhradný dovozca výrobkov Tecnoware ®


Solárne systémy ATA

Príklad jednoduchej konfigurácie systému s ATATecnoware, popredná spoločnosť vo výrobe UPS, vybavila ATA unikátnou a patentovanou funkciou UPS. Tento inovatívny systém umožňuje ukladanie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaických panelov do batérií. Uložená energia je potom použitá počas noci či pri nepriaznivom počasí, alebo keď jednoducho chýba. ATA Energy Storage system zaručuje skutočné škrty v nákladoch za elektrinu.

  • minimálne o 85 % zníži náklady na elektrinu
  • stála, vyfiltrovaná elektrická sieť aj v čase výpadku
  • úplná nezávislosť od elektrární
  • žiadne poplatky za pripojenie k verejnej elektrickej sieti
  • elektrárenské spoločnosti nemôžu vypnúť váš systém

Využite štátnu dotáciu na solárne elektrárne. Dotácia je vo fáze prípravy a jej zverejnenie sa očakáva koncom roku 2014.
My vám ponúkame stavbu na kľúč. To znamená, že okrem návrhu, inštalácie, materiálu a zapojenia vám pomôžeme aj s nutnou legislatívou.

Viac o štátnej dotácii

Bežný pracovný režim:

Pripojené zariadenia sú napájané systémom ATA energiou získanou z fotovoltaických (PV) panelov. Počas tejto fázy, ATA súčasne nabíja batérie a pracuje nezávisle bez nutnosti použitia elektrickej siete. ATA je vybavený systémom MPPT (Maximum Power Point Tracker), ktorý zabezpečuje najväčší možný výkon solárnych panelov v závislosti od slnečného žiarenia, ktorému je panel vystavený.

Patentovaná funkcia UPS:

Zariadenie (záťaž) je napájané systémom ATA pomocou energie uschovanej v batériach, pokiaľ nebude fotovoltaický panel znovu aktívny. Uloženú energiu je možné použiť na hranicu 30/40% kapacity batérií (nastaviteľné).

V prípade, že energia z batérií bude vyčerpaná, zariadenie automaticky prepne na napájanie zo siete.

Pokiaľ nastane výpadok elektrickej siete počas tejto fázy, ATA použije zvyšných 30/40% energie v batériach na napájanie zariadenia (záťaže) - funkcia UPS.
Akonáhle je zvyšok energie v batériach využitý, systém sa vypne. Ak sa znova obnoví sieť, alebo sa aktivuje fotovoltaický panel (PV), systém ATA sa automaticky spustí.

Samozrejmosťou je počítačový softvér, vďaka ktorému si viete prepnúť aktuálny pracovný režim, skontrolovať parametre, zistiť aký aktuálny výkon zo systému dostávate a iné.

Prehľad parametrov
(Kliknite na obrázok pre zväčšenie)
Snímok obrazovky pri zobrazovaní parametrov

Prehľad nastavení
(Kliknite na obrázok pre zväčšenie)
Snímok obrazovky pri nastavovaní

Grafy
(Kliknite na obrázok pre zväčšenie)
Snímok obrazovky pri zobrazovaní grafov