Sme zmluvný dovozca multiplexorov a zariadení  Keymile

UMUX - Dátové siete

Spoločnosť 3S POWER s.r.o. poskytuje komplexné riešenia v segmente komunikačných prístupových, metropolitných i špeciálnych sietí na báze platformy univerzálnych multiplexorov UMUX. Modularita technológie umožňuje nielen tvorbu nových, ale i rozšírenie jestvujúcich sietí a aplikácií.

Podľa požiadaviek zákazníka pripravíme návrh riešenia, technickú špecifikáciu a následne inštaláciu, konfiguráciu a uvedenie do prevádzky.

Účastnícke (tributary) rozhrania umožňujú pripojenie:

 • klasickej analógovej telefónie (telefón, fax, modem)
 • rádiostaníc 2/4w E&M
 • PBX (E1)
 • BS GSM (E1, Ethernet)
 • ISDN-BA, ISDN-PA
 • V.5x
 • štandardných dátových rozhraní (V.24/V.28, X.24/V.11, V.35, RS485)
 • Ethernetu (10/100/1000BaseT)

Možnosť pripojenia k jestvujúcim prenosovým systémom:

 • PDH prenosových systémov (E1, E3)
 • SDH prenosových systémov (STM-1, STM-4)
 • IP/Ethernet

Vlastné prenosové (aggregate) rozhrania:

 • PDH (xDSL)
 • SDH (STM-1, STM-4)
 • IP/Ethernet

 


Schematické znázornenie variability pripojení na strane zákazníka aj siete.

 

V rámci prenosového systému sú integrované aj drop-insert a kroskonekt funkcionality na úrovni PDH (P0, P0_nc, P12), SDH (VC12, VC3, VC4) i ATM.
Bezpečnosť aplikácie je zabezpečená na úrovni technológie (redundancia kľúčového HW) aj na úrovni sieťovej (záloha prenosovej trasy).


Jednoduchá lineárna sieť


Kruhová sieť


Zmiešaná sieť

 

Dohľad nad sieťovými prvkami zabezpečuje špeciálny softvér bežiaci buď na platforme Windows alebo Linux.

Z uvedeného je zrejmé, že flexibilita systému spočíva na strane užívateľa v otvorenosti a komplexnosti možností pripojenia a prenosových rýchlostí a na strane siete v kompatibile rôznych druhov pripojení.

3SPOWER s.r.o. je Váš spoľahlivý partner od návrhu až do uvedenia siete do prevádzky.