Sme výhradný dovozca výrobkov Tecnoware ®


Prehľad dodávaných UPS

Zdroje neprerušovaného napájania (UPS) sú dodávané pre rôzne druhy montáže v širokej škále poskytovaných výkonov a doby autonómie, teda času, počas ktorého UPS plne nahradí sieťové napájanie.

Trojfázové UPS Jednofázové UPS Jednofázové UPS ERA UPS do 19" skríň Príslušenstvo UPS UPS Leonardo Mapa rôznych UPS

Najnovší katalóg (4,56MB, anglicky)