Sme výhradný dovozca výrobkov Tecnoware ®


Vyžarovacie káble RADIAFLEX

Ponúkame široký sortiment vyžarovacích káblov RADIAFLEX, ktoré sú optimalizované pre použitie v nasledovných aplikáciách:

  • série ALFU, RLF pre širokopásmové aplikácie v ťažkých podmienkach ako sú tunely všetkých druhov;
  • séria RLK pre aplikácie v tuneloch a budovách, kde sa vyžadujú malé odchylky väzobných strát;
  • séria RLV pre aplikácie v tuneloch, s odstupňovanými väzobnými stratami zabezpečujúcimi takmer konštantné systémové straty a malé amplitúdové odchylky;
  • séria RAY pre tunely a budovy, optimalizovaná pre vysokú frekvencie a digitálne prenosy, kde sa vyžadujú malé odchylky väzobných strát;
  • séria RCF pre ľahkú inštaláciu v budovách a baniach, pre použitie v ťažkých podmienkach, kde sa vyžaduje malý polomer ohybu;
  • séria RSF prednostne pre inštalácie vo vozidlách, kde pre obmedzený priestor sa vyžadujú ostré ohyby s malým polomerom ohybu;
  • séria RHCA pre použitie v budovách s najvyššími požiadavkami na nehorľavosť. Pretlakové RHCA káble využívajú konštrukciu so vzdušným dielektrikom urdžiavaným ovíjanou teflonovou rúrkou.
Typy Menovitý priemer
[ inch ]
Séria
ALFU12-50JA, ALFU12-50JFLA, ALFU12-50JFNA 1/2" ALFU
RAY78-50JA, RAY78-50JAB, RAY78-50JFLA,
RAY78-50JFLAB, RAY78-50JFNA, RAY78-50JFNAB
7/8" RAY
RAY114-50JA, RAY114-50JAB, RAY114-50JFLA,
RAY114-50JFLAB, RAY114-50JFNA, RAY114-50JFNAB
1-1/4" RAY
RAY158-50JA, RAY158-50JFLA, RAY158-50JFNA 1-5/8" RAY
RAYU158-50JA, RAYU158-50JAT, RAYU158-50JFLA,
RAYU158-50JFLAT, RAYU158-50JFNA, RAYU158-50JFNAT
1-5/8" RAYU
RCF12-50J, RCF12-50JFL, RCF12-50JFN 1/2" RCF
RCF78-50JA, RCF78-50JFLA, RCF78-50JFNA 7/8" RCF
RCF114-50JA, RCF114-50JFLA, RCF114-50JFNA 1-1/4" RCF
RCF158-50JA, RCF158-50JFLA, RCF158-50JFNA 1-5/8" RCF
RHCA12-50JPL 1/2" RHCA
RLF78-50JA, RLF78-50JFLA, RLF78-50JFNA 7/8" RLF
RLF114-50JA, RLF114-50JFLA, RLF114-50JFNA 1-1/4" RLF
RLF158-50JA, RLF158-50JFLA, RLF158-50JFNA 1-5/8" RLF
RLFU78-50JA, RLFU78-50JFLA, RLFU78-50JFNA 7/8" RLFU
RLFU114-50JA, RLFU114-50JFLA, RLFU114-50JFNA 1-1/4" RLFU
RLFU158-50JA, RLFU158-50JFLA, RLFU158-50JFNA 1-5/8" RLFU
RLFW78-50JA, RLFW78-50JFLA, RLFW78-50JFNA 7/8" RLFW
RLFW114-50JA, RLFW114-50JFLA, RLFW114-50JFNA 1-1/4" RLFW
RLFW158-50JA, RLFW158-50JFLA, RLFW158-50JFNA 1-5/8" RLFW
RLK78-50JA, RLK78-50JFLA, RLK78-50JFNA 7/8" RLK
RLK114-50JA, RLK114-50JFLA, RLK114-50JFNA 1-1/4" RLK
RLK158-50JA, RLK158-50JFLA, RLK158-50JFNA 1-5/8" RLK
RLKD12-50JA, RLKD12-50JFLA, RLKD12-50JFNA 1/2" RLKD
RLKL78-50JA, RLKL78-50JFLA, RLKL78-50JFNA 7/8" RLKL
RLKL114-50JA, RLKL114-50JFLA, RLKL114-50JFNA 1-1/4" RLKL
RLKU12-50JA, RLKU12-50JFLA, RLKU12-50JFNA 1/2" RLKU
RLKU78-50JA, RLKU78-50JFLA, RLKU78-50JFNA 7/8" RLKU
RLKU114-50JA, RLKU114-50JFLA, RLKU114-50JFNA 1-1/4" RLKU
RLKU158-50JA, RLKU158-50JFLA, RLKU158-50JFNA 1-5/8" RLKU
RLKW12-50JA, RLKW12-50JFLA, RLKW12-50JFNA 1/2" RLKW
RLKW78-50JA, RLKW78-50JFLA, RLKW78-50JFNA 7/8" RLKW
RLKW114-50JA, RLKW114-50JFLA, RLKW114-50JFNA 1-1/4" RLKW
RLV114-50JA, RLV114-50JFLA, RLV114-50JFNA 1-1/4" RLV
RLV158-50JA, RLV158-50JFLA, RLV158-50JFNA 1-5/8" RLV
RLVU114-50JA, RLVU114-50JAB, RLVU114-50JFLA,
RLVU114-50JFLAB, RLVU114-50JFNA, RLVU114-50JFNAB
1-1/4" RLVU
RLVU158-50JA, RLVU158-50JAB, RLVU158-50JFLA,
RLVU158-50JFLAB, RLVU158-50JFNA, RLVU158-50JFNAB
1-5/8" RLVU
RSF12-50J, RSF12-50JFL, RSF12-50JFN 1/2" RSF