Rozbaliť menu

HomeProduktyDátové siete - UMUX

Dátové siete - UMUX

Spoločnosť 3S POWER, s.r.o. poskytuje komplexné riešenia v segmente komunikačných prístupových, metropolitných i špeciálnych sietí na báze platformy univerzálnych multiplexorov UMUX. Modularita technológie umožňuje nielen tvorbu nových, ale i rozšírenie jestvujúcich sietí a aplikácií.

Podľa požiadaviek zákazníka pripravíme návrh riešenia, technickú špecifikáciu a následne inštaláciu, konfiguráciu a uvedenie do prevádzky.

Obrázok schémy
Schematické znázornenie variability pripojení na strane zákazníka aj siete.

Účastnícke (tributary) rozhrania umožňujú pripojenie:

 • klasickej analógovej telefónie (telefón, fax, modem)
 • rádiostaníc 2/4w E&M
 • PBX (E1)
 • BS GSM (E1, Ethernet)
 • ISDN-BA, ISDN-PA
 • V.5x
 • štandardných dátových rozhraní (V.24/V.28, X.24/V.11, V.35, RS485)
 • Ethernetu (10/100/1000BaseT)

Možnosť pripojenia k jestvujúcim prenosovým systémom:

 • PDH prenosových systémov (E1, E3)
 • SDH prenosových systémov (STM-1, STM-4)
 • IP/Ethernet

Vlastné prenosové (aggregate) rozhrania:

 • PDH (xDSL)
 • SDH (STM-1, STM-4)
 • IP/Ethernet

V rámci prenosového systému sú integrované aj drop-insert a kroskonekt funkcionality na úrovni PDH (P0, P0_nc, P12), SDH (VC12, VC3, VC4) i ATM.

Bezpečnosť aplikácie je zabezpečená na úrovni technológie (redundancia kľúčového HW) aj na úrovni sieťovej (záloha prenosovej trasy).

Obrázok jednoduchej lineárnej siete
Jednoduchá lineárna sieť

Obrázok kruhovej siete
Kruhová sieť

Obrázok zmiešanej siete
Zmiešaná sieť

Dohľad nad sieťovými prvkami zabezpečuje špeciálny softvér bežiaci buď na platforme Windows alebo Linux.

Z uvedeného je zrejmé, že flexibilita systému spočíva na strane užívateľa v otvorenosti a komplexnosti možností pripojenia a prenosových rýchlostí a na strane siete v kompatibile rôznych druhov pripojení.

3SPOWER s.r.o. je Váš spoľahlivý partner od návrhu až do uvedenia siete do prevádzky.

Vyplňte všetky polia, prosíme.

Osobné údaje

Fyzické osoby - nepodnikatelia do poľa Názov uvedú pseudonym, ktorý sa použije pri komunikácii.