Rozbaliť menu

HomeProduktyStabilizátory siete

Stabilizátory siete

Stabilizátory siete sú určené na vykrytie kolísania napájacej siete pre zariadenia, ktoré sú na toto kolísanie citlivé. Uplatnia sa aj v napájacích systémoch, kde sa mení napätie v dôsledku kolísavej záťaže, napríklad pri rozbehu pripojených motorov a podobne.

Stabilizátory siete nevnášajú do napájacej sústavy žiadne harmonické skreslenie.

Stabilizátory sú dodávané pre výkony od 1000VA do 120kVA.

Stabilizátory rady POWER REG

POWER REG 1000VA

Stabilizuje napätie pre pripojené zariadenie s príkonom do 1000 VA. Jednofázový stabilizátor siete Power Reg 1000VA má elektronickú napäťovú stabilizáciu ochranu pred prepätím a podpätím, ochrana pred preťažením a skratom ny výstupe. Signalizácia LED diódou. Vstup chránený poistkou. Je určený pre pripojenie jedného zariadenia.

Power Reg 1000VA

POWER REG 2000VA

Stabilizuje napätie pre pripojené zariadenie s príkonom do 2000 VA. Oproti Power Reg 1000 má navyše signalizáciu vstupného a výstupného napätia na LED displeji a dve zásuvky pre pripojenie zariadení.

Power Reg 2000

POWER REG 3000VA

Stabilizuje napätie pre pripojené zariadenie s príkonom do 3000 VA. Signalizácia a ostatné vlastnosti ako Power Reg 2000.

Power Reg 3000VA

Jednofázové stabilizátory siete

Jednofázové stabilizátory siete sú určené pre stabilizáciu napätia v jednofázovách rozvodoch. Svorkovnicou sa pripájajú typy od 3,5 kVA.

Vďaka obvodom AVR (Automatic Voltage Regulation), je na výstupe stabilizované napätie s maximálnym kolísaním ±3%.

Rozsah kompenzovateľného rozsahu vstupného napätia pre stabilizátory s menovitým príkonom prípojných zariadení:
• do 25 kVA: od 150V do 290V str.
• 35 kVA: od 184V do 276V str.

Stabilizátory siete do 6 kVA

Menovité príkony prípojných zariadení:

 • 1,2 kVA
 • 2,5 kVA
 • 3,5 kVA
 • 6 kVA

Jednofázový stabilizátor 1200 VA

Stabilizátory spredu
Jednofázový stabilizátor 1200 VA spredu

Stabilizátor 1,2kA a 2,5kVA
Jednofázový stabilizátor 1200 VA zozadu

Stabilizátor 3,5kVA a 6kVA
Jednofázový stabilizátor 3500 VA zozadu

Stabilizátory siete od 9 kVA do 35 kVA

Menovité príkony prípojných zariadení:

 •  9 kVA
 • 12 kVA
 • 18 kVA
 • 25 kVA
 • 35 kVA

Jednofázový stabilizátor 9 kVA

Trojfázové stabilizátory siete

Trojfázové stabilizátory siete sú určené pre stabilizáciu napätia v trojfázovách rozvodoch. Všetky typy sa pripájajú svorkovnicou.

Vďaka obvodom AVR (Automatic Voltage Regulation), je na výstupe stabilizované združené napätie 400V s maximálnym kolísaním ±3%.

Rozsah kompenzovateľného rozsahu vstupného združeného napätia pre stabilizátory s menovitým príkonom prípojných zariadení:
• do 75 kVA: od 260V do 500V str.
• 100 kVA a 120 kVA: od 319V do 478V str.

Stabilizátory siete od 3,5 kVA do 35 kVA

Menovité príkony prípojných zariadení:

 • 3,5 kVA
 •    6 kVA
 •    9 kVA
 •   12 kVA
 •   18 kVA
 •   25 kVA
 •   30 kVA
 •   35 kVA

Trojfázový stabilizátor 3,5kVA

Stabilizátory siete od 50 kVA do 120 kVA

Menovité príkony prípojných zariadení:

 •   50 kVA
 •   55 kVA
 •   60 kVA
 •   75 kVA
 • 100 kVA
 • 120 kVA

Trojfázový stabilizátor 50 kVA

Vyplňte všetky polia, prosíme.

Osobné údaje

Fyzické osoby - nepodnikatelia do poľa Názov uvedú pseudonym, ktorý sa použije pri komunikácii.