Preskočiť na obsah

Dátové siete – UMUX

Spoločnosť 3S POWER, s.r.o. poskytuje komplexné riešenia v segmente komunikačných prístupových, metropolitných i špeciálnych sietí na báze platformy univerzálnych multiplexorov UMUX. Modularita technológie umožňuje nielen tvorbu nových, ale i rozšírenie jestvujúcich sietí a aplikácií.

Podľa požiadaviek zákazníka pripravíme návrh riešenia, technickú špecifikáciu a následne inštaláciu, konfiguráciu a uvedenie do prevádzky.

Účastnícke (tributary) rozhrania umožňujú pripojenie:

 • klasickej analógovej telefónie (telefón, fax, modem)
 • rádiostaníc 2/4w E&M
 • PBX (E1)
 • BS GSM (E1, Ethernet)
 • ISDN-BA, ISDN-PA
 • V.5x
 • štandardných dátových rozhraní (V.24/V.28, X.24/V.11, V.35, RS485)
 • Ethernetu (10/100/1000BaseT)

Možnosť pripojenia k jestvujúcim prenosovým systémom:

 • PDH prenosových systémov (E1, E3)
 • SDH prenosových systémov (STM-1, STM-4)
 • IP/Ethernet

Vlastné prenosové (aggregate) rozhrania:

 • PDH (xDSL)
 • SDH (STM-1, STM-4)
 • IP/Ethernet

Schematické znázornenie variability pripojení na strane zákazníka aj siete.

V rámci prenosového systému sú integrované aj drop-insert a kroskonekt funkcionality na úrovni PDH (P0, P0_nc, P12), SDH (VC12, VC3, VC4) i ATM.

Bezpečnosť aplikácie je zabezpečená na úrovni technológie (redundancia kľúčového HW) aj na úrovni sieťovej (záloha prenosovej trasy).

Jednoduchá lineárna sieť

Kruhová sieť

Zmiešaná sieť

Dohľad nad sieťovými prvkami zabezpečuje špeciálny softvér bežiaci buď na platforme Windows alebo Linux.

Z uvedeného je zrejmé, že flexibilita systému spočíva na strane užívateľa v otvorenosti a komplexnosti možností pripojenia a prenosových rýchlostí a na strane siete v kompatibile rôznych druhov pripojení.

3SPOWER s.r.o. je Váš spoľahlivý partner od návrhu až do uvedenia siete do prevádzky.