Preskočiť na obsah

Dieselgenerátory

Dieselgenerátory slúžia na samostatné napájanie zariadení a objektov, ktoré sú trvale bez pripojenia na verejnú sieť alebo na preklenutie dlhodobých výpadkov sieťového napájania, ktorú štandardné UPS už nie sú schopné preklenúť. Sú vhodné na trvalú inštaláciu v blízkosti napájaného objektu a sú schopné plne nahradiť dodávku prúdu z verejnej siete. Keďže ich doba autonómie (trvalého chodu) je daná len objemom palivovej nádrže a spotrebou, v prípade napájania objektov bez pripojenia na verejnú sieť, je pri projektovaní potrebné počítať aj veľkou externou palivovou nádržou alebo zabezpečením pravidelného prísunu paliva.

Energocentrá

Energocentrá sú špeciálnou inštaláciou dieselgenerátorov so všetkými potrebnými súčasťami v jednom kontajneri s rozsahom výkonov od 250kVA do 1000kVA. Použitie energocentier je výhodné napríklad na stavbách, kde zabezpečujú sieťové napájanie do doby, kým nie je dovedená verejná sieť. Potom môžu do dokončenia stavby slúžiť ako záložný zdroj sieťového napájania alebo môžu byť presunuté na inú stavbu. Pre trvalú prevádzku energocentra je potrebné zabezpečiť pravidelný prísun paliva.

Dieselgenerátory výrobcu Caterpilar

Dieselgenerátory výrobcu Caterpilar sú vybavené motormi Cat s technológiou ACERT a dosahujú podlimitné hodnoty emisií, so zárukou maximálnej spoľahlivosti, výkonu, životnosti a jednoduchej údržby.

Pri návrhu neprerušovaného napájania kritických obvodov je potrebné počítať s UPS používajúcimi technológiu ON-line a ich dobou autonómie dlhšou ako je doba nábehu a stabilizácie otáčok vlastného dieselgenerátoru.

Rozsah dodávaných záložných výkonov: od 9,5kVA do 4000kVA

Energocentrum NZ²

Energocentrum NZ² poskytuje trvalú ochranu proti prepätiu, kolísaniu a prerušeniu napájania, ktoré môžu narušiť prevádzku alebo spôsobiť stratu cenných údajov alebo schopností napájaných systémov. Navyše použitie voliteľného štartovacieho modulu generátora môže výrazne zvýšiť spoľahlivosť štartu generátora v konfigurácii neprerušovaného napájania.

Vynikajúci návrh systému a používanie robustných digitálnych komponentov v celom systéme prinášajú najspoľahlivejší a najbezpečnejší systém neprerušovaného napájania na trhu. Ochranné prvky sú dodávané v najmenšom priemyselnom vyhotovení, s najvyššou účinnosťou a špičkovou výkonnosťou.

Nainštalované Energocentrum NZ²

Kontainer Energocentra NZ²

Vysoká účinnosť znamená ročné úspory v porovnaní s tradičnými batériovými UPS. Okrem toho nižšie odvádzanie tepla znižuje vstupné náklady na vzduchotechniku a počas celej životnosti výrobku aj náklady na spotrebu elektrickej energie.

Potlačenie harmonického rušenia zjednodušuje integráciu Energocentra NZ² do existujúcich systémov neprerušovaného napájania. Programovateľná integrácia s iným pohotovostným generátorom zabezpečuje vyššiu spoľahlivosť systému a zlepšuje celkovú prevádzku systému.