Preskočiť na obsah

Generátory napätia

Generátory napätia poskytujú náhradu sieťového napätia z verejnej rozvodnej siete počas výpadku verejnej rozvodnej siete alebo v miestach, kde nie je verejná rozvodná sieť dostupná. Generátory napätia sú poháňané spaľovacími motormi s automatickou reguláciou otáčok v závislosti od výstupného napätia, čím sa dosahuje malého kolísania výstupného napätia aj pri zmene záťaže.

Generátory napätia majú buď jednofázový výstup s menovitým výstupným napätím 230V / 50Hz alebo trojfázový výstup s menovitým napätím 3x400V /50Hz.

Elektrocentrály

Na krátkodobé preklenutie výpadku verejnej siete v rodinných domoch alebo iné krátkodobé použitie sú vhodné generátory s malým výkonom, známe pod názvom elektrocentrály. Najmenšie elektrocentrály sú prenosné, väčšie sú umiestnené v rámoch, prípadne vybavené kolieskami na ľahšiu manipuláciu.

Na stavbách, kým nie je zriadený prívod verejnej siete (stavebný prúd), sa osvedčili stabilné elektrocentrály väčších výkonov. Na premiestňovanie týchto elektrocentrál je potrebné použiť manipulačnú techniku.

Prenosná elektrocentrála
Stabilná elektrocentrála
dieselgenerator

Dieselgenerátory

Dieselgenerátory alebo nazývané aj dieselagregáty sú obvykle súčasťou stavebných objektov alebo areálov, v ktorých je nevyhnutné zabezpečiť nepretržité napájanie objektu, prípadne jeho časti. Obvykle sú to nemocnice, cestné tunely, objekty zváštneho alebo špeciálneho určenia, serverové farmy a podobne.

Niektoré dieselgenerátory je možné vybaviť tlmičmi hluku a takto vybavené dieselgenerátory môžu byť umiestňované aj vo vnútri objektov.