Preskočiť na obsah

Modulárne UPS

Modulárne UPS od 10 kVA do 100 kVA

Modulárne UPS rastú s potrebami vašej spoločnosti.

Ich konštrukcia umožňuje na začiatok do skrine umiestniť jeden UPS modul s výkonom 10 kVA a podľa potreby takéto moduly pridávať až do celkového výkonu 100 kVA. Každý UPS modul má trojfázový vstup aj výstup.

Modulárne UPS majú na výstupe čistú sínusoidu.

Pre správnu činnosť UPS modulov je potrebné použiť minimálne dva (2) batériové moduly, každý so 16 ks 12V akumulátorovými batériami.

Konštrukcia modulov je navrhnutá tak, že podporuje „Hot Swap“ výmenu (výmenu bez odpájania, za chodu) alebo dopĺňanie a odnímanie modulov za chodu.

Na výber sú dve veľkosti príslušných 19″ skríň.

Skrine môžu byť na požiadanie vybavené:

  • Spínacím modulom pre pripájanie batérií umiestnených v inej skrini.
  • Modulom odpájačov vstupov a výstupov.
  • SNMP (Simple Network Management Protocol) doskou pre spoluprácu s Net Agent verzie 7.
  • MODBUS – doskou interface pre rozhranie RS485.
Zostava UPS v skrini

Popis k obrázku

  1. UPS modul
  2. Batériový modul
  3. Komunikačný modul
  4. Zobrazovací LCD modul
  5. 19″ skriňa

Moduly pre modulárne UPS

UPS modul 10 kVA

UPS modul má trojfázový vstup aj výstup. Používa technológiu dvojitej konverzie bez transformátora, riadenie zabezpečuje DSP (Digital Signal Processor), kolísanie výstupného napätia ±1%, rozsah vstupného fázového napätia 176V-276V pre záťaž od 50% do 100%, 110V-300V pre záťaž do 50%. Výška modulu je 3U.

UPS modul 10 kVA
UPS modul 10 kVA spredu

Batériový modul

Batériový modul je určený na inštaláciu 16 kusov akumulátorov s menovitým napätím 12V a kapacitou až do&nb11Ah. Výška modulu je 3U.
Pre činnosť modulárnej UPS sa musí inštalovať vždy párny počet batériových modulov.

Batériový box
Batériový box spredu

Komunikačný modul

Komunikačný modul je nevyhnutný na centralizáciu komunikácie jednotlivých UPS modulov a na pripojenie zobrazovacieho LCD modulu. Je vybavený dvoma inteligentnými slotmi na inštaláciu SNMP interface alebo reléových modulov, konektor pre pripojenie zobrazovacieho LCD modulu, RS 232 a USB port. Výška modulu je 1U.

Komunikačný modul
Komunikačný modul spredu

Zobrazovací LCD modul

Zobrazovací LCD modul po pripojení ku komunikačnému modulu slúži na zobrazovanie súhrnných informácií a nastavovanie celej modulárnej UPS.

Zobrazovací LCD modul

19″ skrine

Skriňa výšky 24U

Skriňa výšky 24U
Skriňa výšky 24U spredu

Skriňa výšky 42U

Skriňa výšky 42U
Skriňa výšky 42U spredu

Modulárne UPS od 100 kVA do 200 kVA

Modulárne UPS rady EVO DSP PLUS TT

Tieto modulárne UPS sa pripravujú aj pre slovenský trh.

Obsahujú jeden komunikačný modul a UPS moduly, každý s výkonom 100 kVA. Pridávanie a odnímanie modulov sa musí vykonávať vo vypnutom stave.

Akumulátorové batérie sú umiestnené v samostatnej skrini. S vlastnou UPS sa prepájajú káblom.

UPS EVO DSP PLUS TT HE 100 až 300kVA