Preskočiť na obsah

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom

Naša spoločnosť je výhradným zástupcom spoločnosti TECNOWARE S.R.L. pre SR.

UPS (Uninterruptible Power Supply) pracujúce na technológii ON Line s dvojitou konverziou bez transformátora sú riadené DSP procesorom (Digital Signal Procesor), vďaka ktorému majú širšie možnosti užívateľského nastavenia a na výstupe ešte kvalitnejšie napätie s minimálnym kolísaním.

UPS majú usmerňovače s IGBT technológiou, statický aj manuálny bypass a používajú dvojitú konverziu bez transformátora. UPS sú vybavené multifunkčným grafickým LCD displejom z ktorého sa dajú odčítať potrebné informácie ako: vstupné/výstupné napätie, vstupná/výstupná frekvencia, stav nabitia/vybitia batérií, alebo indikácia zaťaženia UPS.

UPS na LCD displeji tiež zobrazuje svoj aktuálny pracovný režim a aktuálny tok elektrickej energie v danom režime. Vďaka pracovnému režimu Frequency convert môžu UPS pracovať na vstupe a výstupe s frekvenciami 50 alebo 60 Hz.

V normálnom režime ak UPS detekuje výpadok verejnej siete alebo jej prepätie, automaticky sa prepína do batériového režimu. V tomto režime je výstup napájaný z batérií cez menič. Po obnovení napájania z verejnej siete alebo odznení prepätia sa UPS za pár sekúnd prepne do normálneho režimu.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom od 10kVA do 30kVA

Tieto UPS sú vybavené komunikačnými portami USB a RS232.

EVO DSP PLUS 10.0 TT PF 0,9

Menovitý výstupný výkon: 10kVA. Pripravené pre vnútornú inštaláciu až dvoch súprav po 20 akumulátoroch s kapacitami 7,2 až 11Ah. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 20.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 20kVA. Pripravené pre vnútornú inštaláciu dvoch súprav po 20 akumulátoroch s kapacitami 7,2 až 11Ah. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 30.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 30kVA. Pripravené pre vnútornú inštaláciu troch súprav po 20 akumulátoroch s kapacitami 9 až 11Ah. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

Battery box pre EVO DSP PLUS 10.0, 20.0 a 30.0 TT PF 0,9

Každý Battery box má vlastnú vstavanú nabíjačku a ľahko sa pripája k UPS. Počet Battery boxov nie je obmedzený. Battery box je určený pre použitie až 60 akumulátorov (v skupinách po 20) s kapacitou 7,2 až 11Ah. Akumulátory majú ochranu proti tepelnému preťaženiu.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom 40kVA a 50kVA

UPS majú komunikačné porty USB a RS232 a priestor pre 2 súpravy po 16 akumulátorov s kapacitou do 11Ah. Inteligentný slot pre reléový modul. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 40.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 40kVA.

EVO DSP PLUS 50.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 50kVA.

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 a 50.0 TT HE

Priestor pre 2 súpravy akumulátorov po 32 akumulátorov s kapacitou 9Ah alebo 11Ah.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom 60kVA a 80kVA

UPS majú komunikačné porty USB a RS232, inteligentný slot pre reléový modul. K UPS musí byť pripojený externý battery box.

EVO DSP PLUS 60.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 60kVA.

EVO DSP PLUS 80.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 80kVA.

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 až 80.0 TT HE

Priestor pre 1 súpravu akumulátorov po 16+16 akumulátorov 12V, 24/40Ah. Čelné dvere pre prístup k akumulátorom, odnímateľné bočné panely, odpojovač na ochranu akumulátorov.
Rozmery cca 61x140x68cm (šxvxh).

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 až 80.0 TT HE

Priestor pre 1 súpravu akumulátorov po 16+16 akumulátorov 12V, 65/80Ah. Čelné dvere pre prístup k akumulátorom, odnímateľné bočné panely, odpojovač na ochranu akumulátorov. Použiteľné pre UPS s menovitým výkonom až do 200kVA.
Rozmery cca 81x140x88cm (šxvxh).

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 až 80.0 TT HE (100Ah)

Priestor pre 1 súpravu akumulátorov po 16+16 akumulátorov 12V, 100Ah. Čelné dvere pre prístup k akumulátorom, odnímateľné bočné panely, odpojovač na ochranu akumulátorov. Použiteľné pre UPS s menovitým výkonom až do 200kVA.
Rozmery cca 81x190x98cm (šxvxh).

Na vyžiadanie poskytujeme informácie aj o trojfázových UPS s vyšším menovitým výstupným výkonom: 100kVA, 120kVA, 160kVA a 200kVA.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom do 19″ skríň

UPS majú komunikačné porty USB a RS232 a inteligentný slot pre reléový modul.

EVO DSP PLUS 12.0 TT RACK MOUNT HE

Menovitý výstupný výkon: 12kVA, výška 6U, musia mať pripojený externý battery box. Až 3 UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 12.0 TT RACK MOUNT HE
EVO DSP PLUS 12.0 TT RACK MOUNT HE spredu
EVO DSP PLUS 12.0 TT RACK MOUNT HE zozadu

EVO DSP PLUS 18.0 TT RACK MOUNT HE

Menovitý výstupný výkon: 18kVA, výška 6U, musia mať pripojený externý battery box. Až 3 UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 18.0 TT RACK MOUNT HE
EVO DSP PLUS 18.0 TT RACK MOUNT HE spredu
EVO DSP PLUS 18.0 TT RACK MOUNT HE zozadu

EVO DSP PLUS 24.0 TT RACK MOUNT HE

Menovitý výstupný výkon: 24kVA, výška 6U, musia mať pripojený externý battery box. Až 3 UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 24.0 TT HE
EVO DSP PLUS 24.0 TT HE spredu
EVO DSP PLUS 24.0 TT HE zozadu

Battery box pre UPS EVO DSP PLUS 12.0, 18.0 a 24.0 TT RACK MOUNT HE

Každý Battery box má vlastnú vstavanú nabíjačku a ľahko sa pripája k UPS. Výška 3U. Počet Battery boxov nie je obmedzený. Battery box je určený pre použitie až 20 akumulátorov s kapacitou až 11Ah. Akumulátory majú ochranu proti tepelnému preťaženiu.

Battery box pre EVO DSP PLUS 12.0-18.0-24.0 TT RACK MOUNT HE
Battery box pre EVO DSP PLUS 12.0-18.0-24.0 TT RACK MOUNT HE spredu
Battery box pre EVO DSP PLUS 12.0-18.0-24.0 TT RACK MOUNT HE zozadu
Battery box pre EVO DSP PLUS 12.0-18.0-24.0 TT RACK MOUNT HE vnútro
Battery box pre EVO DSP PLUS 12.0-18.0-24.0 TT RACK MOUNT HE v skrini