Preskočiť na obsah

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom

Naša spoločnosť je výhradným zástupcom spoločnosti TECNOWARE S.R.L. pre SR.

UPS (Uninterruptible Power Supply) pracujúce na technológii ON Line s dvojitou konverziou bez transformátora sú riadené DSP procesorom (Digital Signal Procesor), vďaka ktorému majú širšie možnosti užívateľského nastavenia a na výstupe ešte kvalitnejšie napätie s minimálnym kolísaním.

UPS majú usmerňovače s IGBT technológiou, statický aj manuálny bypass a používajú dvojitú konverziu bez transformátora. UPS sú vybavené multifunkčným grafickým LCD displejom z ktorého sa dajú odčítať potrebné informácie ako: vstupné/výstupné napätie, vstupná/výstupná frekvencia, stav nabitia/vybitia batérií, alebo indikácia zaťaženia UPS.

UPS na LCD displeji tiež zobrazuje svoj aktuálny pracovný režim a aktuálny tok elektrickej energie v danom režime. Vďaka pracovnému režimu Frequency convert môžu UPS pracovať na vstupe a výstupe s frekvenciami 50 alebo 60 Hz.

V normálnom režime ak UPS detekuje výpadok verejnej siete alebo jej prepätie, automaticky sa prepína do batériového režimu. V tomto režime je výstup napájaný z batérií cez menič. Po obnovení napájania z verejnej siete alebo odznení prepätia sa UPS za pár sekúnd prepne do normálneho režimu.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom od 10kVA do 30kVA

Tieto UPS sú vybavené komunikačnými portami USB a RS232.

EVO DSP PLUS 10.0 TT PF 0,9

Menovitý výstupný výkon: 10kVA. Pripravené pre vnútornú inštaláciu až dvoch súprav po 20 akumulátoroch s kapacitami 7,2 až 11Ah. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 20.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 20kVA. Pripravené pre vnútornú inštaláciu dvoch súprav po 20 akumulátoroch s kapacitami 7,2 až 11Ah. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 30.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 30kVA. Pripravené pre vnútornú inštaláciu troch súprav po 20 akumulátoroch s kapacitami 9 až 11Ah. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

Battery box pre EVO DSP PLUS 10.0, 20.0 a 30.0 TT PF 0,9

Každý Battery box má vlastnú vstavanú nabíjačku a ľahko sa pripája k UPS. Počet Battery boxov nie je obmedzený. Battery box je určený pre použitie až 60 akumulátorov (v skupinách po 20) s kapacitou 7,2 až 11Ah. Akumulátory majú ochranu proti tepelnému preťaženiu.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom 40kVA a 50kVA

UPS majú komunikačné porty USB a RS232 a priestor pre 2 súpravy po 16 akumulátorov s kapacitou do 11Ah. Inteligentný slot pre reléový modul. Až tri UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 40.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 40kVA.

EVO DSP PLUS 50.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 50kVA.

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 a 50.0 TT HE

Priestor pre 2 súpravy akumulátorov po 32 akumulátorov s kapacitou 9Ah alebo 11Ah.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom 60kVA a 80kVA

UPS majú komunikačné porty USB a RS232, inteligentný slot pre reléový modul. K UPS musí byť pripojený externý battery box.

EVO DSP PLUS 60.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 60kVA.

EVO DSP PLUS 80.0 TT HE

Menovitý výstupný výkon: 80kVA.

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 až 80.0 TT HE

Priestor pre 1 súpravu akumulátorov po 16+16 akumulátorov 12V, 24/40Ah. Čelné dvere pre prístup k akumulátorom, odnímateľné bočné panely, odpojovač na ochranu akumulátorov.
Rozmery cca 61x140x68cm (šxvxh).

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 až 80.0 TT HE

Priestor pre 1 súpravu akumulátorov po 16+16 akumulátorov 12V, 65/80Ah. Čelné dvere pre prístup k akumulátorom, odnímateľné bočné panely, odpojovač na ochranu akumulátorov. Použiteľné pre UPS s menovitým výkonom až do 200kVA.
Rozmery cca 81x140x88cm (šxvxh).

Battery box pre EVO DSP PLUS 40.0 až 80.0 TT HE (100Ah)

Priestor pre 1 súpravu akumulátorov po 16+16 akumulátorov 12V, 100Ah. Čelné dvere pre prístup k akumulátorom, odnímateľné bočné panely, odpojovač na ochranu akumulátorov. Použiteľné pre UPS s menovitým výkonom až do 200kVA.
Rozmery cca 81x190x98cm (šxvxh).

Na vyžiadanie poskytujeme informácie aj o trojfázových UPS s vyšším menovitým výstupným výkonom: 100kVA, 120kVA, 160kVA a 200kVA.

ON Line UPS s trojfázovým vstupom aj výstupom do 19″ skríň

UPS majú komunikačné porty USB a RS232 a inteligentný slot pre reléový modul.

EVO DSP PLUS 12.0 TT RACK MOUNT HE

Menovitý výstupný výkon: 12kVA, výška 6U, musia mať pripojený externý battery box. Až 3 UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 18.0 TT RACK MOUNT HE

Menovitý výstupný výkon: 18kVA, výška 6U, musia mať pripojený externý battery box. Až 3 UPS môžu pracovať paralelne.

EVO DSP PLUS 24.0 TT RACK MOUNT HE

Menovitý výstupný výkon: 24kVA, výška 6U, musia mať pripojený externý battery box. Až 3 UPS môžu pracovať paralelne.

Battery box pre UPS EVO DSP PLUS 12.0, 18.0 a 24.0 TT RACK MOUNT HE

Každý Battery box má vlastnú vstavanú nabíjačku a ľahko sa pripája k UPS. Výška 3U. Počet Battery boxov nie je obmedzený. Battery box je určený pre použitie až 20 akumulátorov s kapacitou až 11Ah. Akumulátory majú ochranu proti tepelnému preťaženiu.