Preskočiť na obsah

Podmienky používania webovej stránky spoločnosti 3S POWER, s.r.o.

Webová stránka spoločnosti 3S POWER, s.r.o. poskytuje svojim návštevníkom prehľad o predávaných výrobkoch a poskytovaných službách spoločnosťou.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť predáva výrobky iných spoločností, aj pri maximálnej snahe sa môže stať, že niektorý výrobok v danom okamihu už nemusí byť dostupný. Tak isto údaje (najmä technické) sú preberané od výrobcov, a teda naša spočnosť, aj keď výrobky preveruje, nemôže niesť zodpovednosť za splnenie všetkých výrobcom deklarovaných parametrov.

Na technických listoch poskytnutých výrobcom sa môžu nachádzať aj výrobky, ktoré v danom čase už boli nahradené novšími alebo sa prestali vyrábať.

Naša stránka sa v maximálnej miere snaží prinášať aktuálne výrobky a nezobrazovať výrobky, ktoré sa prestali vyrábať.

V každom prípade webová stránka má len orientačný charakter a doporučujeme každému záujemcovi buď navštíviť nás v sídle spoločnosti alebo každú informáciu si overiť emailom alebo telefonicky.

Údaje poskytnuté našou spoločnosťou majú záväzný charakter len a výlučne vtedy, ak sú uvedené v obojstranne podpísanej kúpno-predajnej zmluve alebo zmluve o dielo alebo sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

Spoločnosť 3S POWER, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie údajov zverejnených na webovej stránke spoločnosti a nemá žiadnu zodpovednosť ani za prípadné škody alebo možné škody, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť, alebo protistana sa domnieva, že vznikli alebo mohli vzniknúť, použitím údajov zverejnených na webovej stránke spoločnosti.

Webová stránka spoločnosti 3S POWER, s.r.o. používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov. Informácie o tom, ako návštevník používa túto webovú stránku, sa zdieľajú so spoločnosťou Google.

Webová stránka spĺňa požiadavky Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré boli pre potreby Slovenskej republiky vyhlásené Zákonom č. 18/2018 Z.z.
Detaily nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.