Preskočiť na obsah

Riešenia spoločnosti 3S POWER

Spoločnosť 3S POWER, s.r.o. poskytuje poradenstvo a v súvislosti s požiadavkami zákazníkov hľadá a nachádza
optimálne riešenia pre zabezpečenie neprerušovaného napájania zariadení citlivých na napájanie alebo životne dôležitých zariadení.

Východiskom pre výber riešenia sú vždy požiadavky zákazníka obsahujúce:

rozsah zálohovanej siete

topografiu zálohovanej siete

požadovaný maximálny príkon

všetkých zálohovaných zariadení

minimálnu doby autonómie

čas, počas ktorého je potrebné zabezpečiť napájanie pripojených zariadení