Preskočiť na obsah

Modulárne záložné zdroje

Modulárne záložné zdroje sú určené pre montáž do 19″ rámov alebo skríň. Pripojenie napájania 230V~50Hz je cez jeden pohyblivý prívod alebo dva pohyblivé prívody alebo cez svorkovnicu pre 3-fázový vstup. Výstupy a signalizácia sa pripájajú cez svorkovnice zo zadnej strany. Výstupy viacerých záložných zdrojov nie je možné radiť paralelne.
Dva pohyblivé prívody sú vhodné pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky, ak sú k dispozícii dve sieťové zásuvky zapojené na rôzne fázy sieťového napájania.

K modulárnnym záložným zdrojom sa pripája minimálne jeden 19″ batériový modul výšky 2U: 12V/68Ah, 24V/34Ah alebo 48V/17Ah.

Každý modulárny záložný zdroj obsahuje jeden modul riadiaceho a dohľadového systému a ďalšie 1 až 3 voliteľné moduly. Voliteľný modul môže byť:

  • modul sieťového zdroja pre systémy s menovitým napájacím napätím 12V, 24V alebo 48V;
  • distribučný modul istenia pre distribúciu so 4-mi istenými výstupmi do 10A;
  • výplňový modul slúžiaci pre utesnenie voľnej šachty.

Výstupný výkon každého modulu sieťového zdroja výšky 1U je 350 W a výšky 2U je 700 W.
Jednotlivé moduly sieťových zdrojov je možné radiť paralelne.

Ukážka funkčnej zostavy

so zdrojmi výšky 1U

zostava so zdrojmi výšky 1U

so zdrojmi výšky 2U

zostava so zdrojmi výšky 2U

Ukážka sieťových zdrojov v šasi

so zdrojmi výšky 1U

zostava so zdrojmi výšky 1U spredu
zostava so zdrojmi výšky 1U zozadu

so zdrojmi výšky 2U

zostava so zdrojmi výšky 2U spredu
zostava so zdrojmi výšky 2U zozadu

Riadiace moduly

výška 1U:

Riadiaca jednotka 1U

výška 2U:

Riadiaca jednotka 2U

Moduly sieťového zdroja

výška 1U:

Modul sieťového zdroja 1U

výška 2U:

Modul sieťového zdroja 2U

Výplňové moduly

výška 1U:

Výplňový modul 1U

výška 2U:

Výplňový modul 2U

Distribučný modul

výšky 1U

Distribučný modul 1U

Batériový modul

výšky 2U

Batériový modul 2U

Vzhľadom k určitej zložitosti špecifikácie zostavy záložného zdroja, doporučujeme, aby ste našu spoločnosť kontaktovali.