Preskočiť na obsah

Modulárne záložné zdroje

Modulárne záložné zdroje sú určené pre montáž do 19″ rámov alebo skríň. Pripojenie napájania 230V~50Hz je cez jeden pohyblivý prívod alebo dva pohyblivé prívody alebo cez svorkovnicu pre 3-fázový vstup. Výstupy a signalizácia sa pripájajú cez svorkovnice zo zadnej strany. Výstupy viacerých záložných zdrojov nie je možné radiť paralelne.
Dva pohyblivé prívody sú vhodné pre zvýšenie spoľahlivosti prevádzky, ak sú k dispozícii dve sieťové zásuvky zapojené na rôzne fázy sieťového napájania.

K modulárnnym záložným zdrojom sa pripája minimálne jeden 19″ batériový modul výšky 2U: 12V/68Ah, 24V/34Ah alebo 48V/17Ah.

Každý modulárny záložný zdroj obsahuje jeden modul riadiaceho a dohľadového systému a ďalšie 1 až 3 voliteľné moduly. Voliteľný modul môže byť:

  • modul sieťového zdroja pre systémy s menovitým napájacím napätím 12V, 24V alebo 48V;
  • distribučný modul istenia pre distribúciu so 4-mi istenými výstupmi do 10A;
  • výplňový modul slúžiaci pre utesnenie voľnej šachty.

Výstupný výkon každého modulu sieťového zdroja výšky 1U je 350 W a výšky 2U je 700 W.
Jednotlivé moduly sieťových zdrojov je možné radiť paralelne.

Ukážka funkčnej zostavy

so zdrojmi výšky 1U

so zdrojmi výšky 2U

Ukážka sieťových zdrojov v šasi

so zdrojmi výšky 1U

so zdrojmi výšky 2U

Riadiace moduly

výška 1U:

výška 2U:

Moduly sieťového zdroja

výška 1U:

výška 2U:

Výplňové moduly

výška 1U:

výška 2U:

Distribučný modul

výšky 1U

Batériový modul

výšky 2U

Vzhľadom k určitej zložitosti špecifikácie zostavy záložného zdroja, doporučujeme, aby ste našu spoločnosť kontaktovali.