Preskočiť na obsah

ON Line UPS s jednofázovým vstupom aj výstupom

Naša spoločnosť je výhradným zástupcom spoločnosti TECNOWARE S.R.L. pre SR.

UPS (Uninterruptible Power Supply) pracujúce na technológii ON Line s dvojitou konverziou bez transformátora sú riadené DSP procesorom (Digital Signal Procesor), vďaka ktorému majú širšie možnosti užívateľského nastavenia a na výstupe ešte kvalitnejšie napätie s minimálnym kolísaním.

UPS majú usmerňovače s IGBT technológiou, statický bypass a sú vybavené LED alebo multifunkčným grafickým LCD displejom z ktorého sa dajú odčítať potrebné informácie ako: vstupné/výstupné napätie, vstupná/výstupná frekvencia, stav nabitia/vybitia batérií, alebo indikácia zaťaženia UPS.

UPS na LCD displeji tiež zobrazuje svoj aktuálny pracovný režim a aktuálny tok elektrickej energie v danom režime. Vďaka pracovnému režimu Frequency convert môžu UPS pracovať na vstupe a výstupe s frekvenciami 50 alebo 60 Hz.

V normálnom režime ak UPS detekuje výpadok verejnej siete alebo jej prepätie, automaticky sa prepína do batériového režimu. V tomto režime je výstup napájaný z batérií cez menič. Po obnovení napájania z verejnej siete alebo odznení prepätia sa UPS za pár sekúnd prepne do normálneho režimu.

ON Line UPS s LED displejom a výkonom 1kVA

EVO DSP PLUS 1000

Menovitý výstupný výkon: 1000VA

ON Line UPS s LCD displejom a výkonom do 4kVA

UPS sa dajú prevádzkovať vo vodorovnej polohe alebo s dodávaným stojanom aj v zvislej polohe. Displej je otáčateľný podľa polohy UPS.

Výstupné napätie a jeho frekvencia sa dajú ovládať z predného panelu. Komunikačné porty USB a RS232.

Inteligentný slot pre vstavanie reléového modulu.

Pre zabudovanie UPS do 19″ skríň je potrebný Rack Mount Kit.

EVO DSP PLUS 1200 RACK TOWER

Menovitý výstupný výkon: 1200VA, výška 2U, vstavané batérie 2 x 12V/9Ah, doba autonómie 10 min., externé akumulátory sa nedajú pripojiť.

EVO DSP PLUS 1200 RACK TOWER
EVO DSP PLUS 1200 RACK TOWER spredu
EVO DSP PLUS 1200 RACK TOWER zozadu
EVO DSP PLUS 1200 RACK TOWER displej

EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER

Menovitý výstupný výkon: 2400VA, výška 2U, vstavané batérie 4 x 12V/9Ah, doba autonómie 10 min., externé akumulátory sa nedajú pripojiť.

EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER
EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER spredu
EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER zozadu
EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER displej
EVO DSP PLUS 2400 RACK TOWER spredu

EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER

Menovitý výstupný výkon: 3600VA, výška 2U, vstavané batérie 6 x 12V/9Ah, doba autonómie 10 min., dobu autonómie možno predĺžiť pripojením „Battery boxu”.

EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER
EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER spredu
EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER zozadu
EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER displej
EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER spredu

Battery box pre UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER

Battery box sa dodáva bez batérií alebo s batériami, je určený pre použitie 6 alebo 12 akumulátorov 12V / 9Ah. Každý Battery box má vlastnú vstavanú nabíjačku a ľahko sa pripája k UPS. Počet Battery boxov nie je obmedzený. Dajú sa inštalovať do 19″ skríň alebo zvislo do dodávaného stojanu. Akumulátory majú ochranu proti tepelnému preťaženiu.

Battery box pre UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER
Battery box pre UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER spredu
Battery box pre UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER zozadu
Battery box pre UPS EVO DSP PLUS 3600 RACK TOWER spredu

ON Line UPS do 19″skríň a výkonom 6kVA a 10kVA

Tieto UPS neobsahujú vstavané batérie a vtedy slúžia ako stabilizátory siete. Kolísanie vstupného napätia od 176 do 300 V str. redukujú na kolísanie ±1% od nastavenej menovitej hodnoty a zlepšujú účinník na 0,99.

Externý Battery box (pre činnosť ako UPS) je určený pre 16ks batérií s kapacitou 7,2 až 11 Ah.

EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 – PF 0.9

Menovitý výstupný výkon: 6000VA

EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 - PF 0.9
EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 - PF 0.9 spredu
EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 - PF 0.9 zozadu

EVO DSP PLUS RACK MOUNT 10.0 – PF 0.9

Menovitý výstupný výkon: 10000VA

EVO DSP PLUS RACK MOUNT 10.0 - PF 0.9
EVO DSP PLUS RACK MOUNT 10.0 - PF 0.9 spredu
EVO DSP PLUS RACK MOUNT 10.0 - PF 0.9 zozadu

Battery box pre UPS EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 – PF 0.9 a 10.0 – PF 0.9

Každý Battery box má výšku 3U, vlastnú vstavanú nabíjačku a ľahko sa pripája k UPS. Počet Battery boxov nie je obmedzený. Dajú sa inštalovať do 19″ skríň. Battery box je určený pre použitie 16 akumulátorov s kapacitou 7,2 až 11Ah.

Battery box pre UPS EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 - PF 0.9 a 10.0 - PF 0.9
Battery box pre UPS EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 - PF 0.9 a 10.0 - PF 0.9 spredu
Battery box pre UPS EVO DSP PLUS RACK MOUNT 6.0 - PF 0.9 a 10.0 - PF 0.9 zozadu