Preskočiť na obsah

Produkty dodávané spoločnosťou 3S POWER, s.r.o.

Dodávame komplexné riešenia napájania citlivých zariadení ako servery, dispečingy, EZS, EPS, videosystémy CCTV, operačné sály a všade, kde je potrebné nepretržité napájanie. Dodávame tiež akumulátorové batérie určené pre nepretržitú prevádzku.

Zdroje neprerušovaného napájania – UPS

Pre menej náročné aplikácie

UPS typu Line-Interactive patria k najrozšírenejším typom záložných zdrojov napájania. UPS s touto technológiou je schopná vykryť väčšinu porúch v elektrickej sieti. Tieto záložné zdroje sú vhodné na domáce použitie, do menších a domácich kancelárií na zálohu pracovných počítačov. UPS obsahujú stabilizátor, ale na výstupe nie je pravá sínusoida. Doba prepnutia je <4 ms.
Rozsah dodávaných výkonov: od 900VA do 2600VA

Pre náročné použitie

UPS s technológiou ON-Line (nazývanou tiež aj s dvojitou konverziou) sa radia medzi profesionálne záložné zdroje napájania, predovšetkým na zálohu všetkých serverov, ale aj iných technológií, ktoré sú citlivé na nejaké chyby elektrickej siete. Ich využitie je napríklad v medicíne, u vojska, v serverovniach a podobne.
Ide o síce najdrahšie, ale aj najkvalitnejšie UPS na trhu. Na výstupe tieto UPS majú pravú sínusoidu.
Rozsah dodávaných výkonov: od 1000VA do 200kVA

Príslušenstvo

Príslušenstvo zahŕňa diely umožňujúce diaľkové ovládanie UPS, paralelný chod UPS, bypass UPS počas opravy a pod.

Obrázok rôznych UPS

Dieselgenerátory a elektrocentrály malých výkonov

Slúžia buď:

  • na samostatné napájanie zariadení a objektov, ktoré sú trvale bez pripojenia na verejnú sieť alebo
  • na preklenutie dlhodobých výpadkov sieťového napájania, ktorú štandardné UPS už nie sú schopné preklenúť.

Špeciálnou inštaláciou dieselgenerátorov so všetkými potrebnými súčasťami v jednom kontajneri sú energocentrá s rozsahom výkonov od 250kVA do 1000kVA.
Rozsah dodávaných záložných výkonov: od 9,5kVA do 4000kVA.

Sú prenosné generátory určené na dočasné napájanie jednofázových sieťových zariadení v miestach bez verejnej siete alebo pri jej poruche. Doporučuje sa ich používať pre menej citlivé zariadenia ako sú čerpadlá, ručné náradie, osvetlenie a pod.
Rozsah dodávaných výkonov: s benzínovým motorom od 0,9kVA do 12,5kVA, s naftovým motorom od 2,3kVA do 9kVA

Riešenia napájania pre telekomunikácie, hotely, chaty, dátové centrá, zdravotníctvo

Akumulátorové batérie

Zahŕňajú viacero bezúdržbových typových rád, vyznačujúcich sa unikátnymi vlastnosťami:

CP – najpoužívanejšie, s najširším sortimentom 6V / 12V a kapacitami od 0,8 do 65Ah

HF – s plánovanou životnosťou 10 rokov, napätím 12V a kapacitami od 24 do 210Ah

FM – s plánovanou životnosťou 10 rokov, napätím 6 / 12V a kapacitami od 3 do 250Ah

CT – s najdlhšou životnosťou v stand-by režime, napätím 12V a kapacitami od 50 do 180Ah

CL – články s očakávanou životnosťou 20 rokov, napätím 2V a kapacitami od 150 do 3000Ah

Obrázok akumulátorových batérií